Vanliga problemområden

Ätstörning

Ätstörningar kännetecknas av en intensiv önskan att gå ner i vikt eller rädsla för att gå upp i vikt. Man ägnar en stor tankekraft åt mat och vikt/figur istället för annat i livet. I många fall kämpar man också med hetsätande använder olämpliga sätt för att kompensera för kalorier. De vanligaste ätstörningarna är ospecificerad ätstörning, anorexia nervosa, bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Jag erbjuder vuxna personer behandling för samtliga dessa fyra tillstånd.

Ätstörning, barn och ungdom

Om du är förälder till barn eller ungdom under 18 år som har utvecklat en ätstörning: För barn och ungdomar krävs vanligtvis familjebaserad behandling. Om ungdomen nyss har utvecklat ätstörning kan jag i vissa fall erbjuda behandling. Det förutsätter att du som förälder har möjlighet att vara mycket engagerad i behandlingen. Om du är osäker på om din ungdom eller ditt barn har utvecklat en ätstörning kan jag ta emot dig för rådgivning. 

Panikattacker

Panikattacker är plötsliga attacker av intensiv rädsla eller obehag. Att få panik vid allvarliga händelser är ingenting konstigt, tvärtom ganska naturligt. Men om attackerna uppstår från ingenstans - oprovocerat - kan vara något som bör behandlas. Om du har börjat undvika situationer, såsom att gå ut ensam eller åka tunnelbana, kan det röra sig om det som kallas paniksyndrom. Vid paniksyndrom finns ofta ett inslag av tankar om att bli galen, få en hjärtinfarkt eller tappa på kontrollen på något sätt. Numera vet vi att panikattacker är helt ofarliga, men de är förstås mycket obehagliga. Paniksyndrom kan behandlas effektivt med metoden exponering, vilket är en av de mest etablerade KBT-metoderna. 

Tvångstankar, tvångshandlingar

Tvångssyndrom kan beskrivas som intensiva och obehagliga tankar som måste tryckas ner eller neutraliseras på något sätt, antingen med en annan tanke eller med en handling, s k tvångshandling. Det kan även röra sig om att vara tvungen att följa en viss regel eller fixering. Behandlingen för tvångssyndrom kallas ERP, exponering med responsprevention, innebär att vi kartlägger både de ofrivilliga tankarna och tvånget och hur du stegvis kan bli av med dessa.

Sömnbesvär

Har du svårigheter att somna eller vaknar du mitt i natten och kan inte somna om? Leder det till några besvär på dagen? I så fall kan det vara så att du lider av insomni. KBT-behandlingen för insomni går ut på att normalisera dina sömnvanor, vilket även har god effekt på besvär på dagen. Behandlingen innehåller också utbildning om sömn och hantering av nattlig oro. 

Traumatisk händelse

De flesta människor är någon gång med om mycket obehagliga händelser av olika slag. Vanligtvis leder inte det till några besvär i framtiden men för vissa lever händelsen kvar och orsakar psykiskt obehag och begränsningar i livet. Om du har varit med om en  traumatisk händelse, som till exempel våld, sexuella övergrepp eller mobbing och har plågsamma upplevelser i form av minnen, flashbacks eller mardrömmar kan du lida av PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Det finns effektiv behandling för PTSD som kallas PE - prolonged exposure .

Obehagliga upplevelser i barndomen

Många människor har tankar och funderingar om saker som hände när de växte upp. Du kanske önskar sortera minnen eller få hjälp att förstå händelser. För sådana frågor brukar en metod som kallas schematerapi vara mycket hjälpsam. Syftet med terapin är att hjälpa dig förstå hur händelser i barndomen påverkat dig och hur dessa tar sig uttryck idag. 

Ångest i sociala situationer

Är du rädd för att stå i centrum för uppmärksamheten eller upplever ångest i sociala situationer? Social fobi kan beskrivas som en oerhört stark blygsel, vilket leder till att man får ångest i sociala sammanhang och ofta fokuserar man för mycket på sig själv istället för omgivningen. Till slut undviker man ofta sådant som kalas, mingel eller dejtande. Det kan även röra sig om rädsla att hålla tal. Följden blir inte sällan ett begränsat liv.

Alkoholberoende

Dricker du vanligtvis mer än du hade planerat eller har du försökt sluta dricka men misslyckats. Leder ditt drickande till problem för dig? Jag arbetar med en KBT-intervention och motiverande samtal vid alkoholberoende. Vanligtvis omfattar den drygt fem sessioner. Du behöver inte ha bestämt dig innan om du vill sluta dricka helt eller kunna dricka måttligt före behandlingen. 

Nedstämdhet, känsla av meningslöshet

Nedstämdhet kan vara en reaktion på olika saker, som medicinska tillstånd eller en livskris. Att vara låg ibland hör livet till, men om du kört fast, kanske känner dig orkeslös eller har tappat intresset för sådant du brukar tycka om, kan det vara viktigt att behandla. 

Relationsbesvär

Jag erbjuder parterapi enligt metoden IBCT. Syftet med metoden är att ni som par ska öka förståelsen för varandra och förbättra kommunikationen. 

Svartsjuka

Om svartsjuka tar sig in i relationen kan den bli en destruktiv kraft. Kämpar du med svartsjuka har den möjligen orsakat ett lidande, både för dig och din partner. Jag hjälper dig att förstå din svartsjuka som ditt eget problem och hur du kan hantera den så att den minskar på sikt. Om du har en partner kan också partnern få hjälp att förstå hur han eller hon kan stötta dig och inte svartsjukan. 

© Copyright Psykolog Erik Strömbäck - Behandling som fungerar