Utvärdering 

Har behandlingen någon effekt? 

Under mitt examensarbete vid psykoterapeututbildningen var jag engagerad i forskning om mål i psykoterapi. Jag undersökte då ett verktyg som heter BIT-C som används för utvärdering av psykoterapi. BIT-C är en bra hjälp både för att formulera vad du vill få ut av behandlingen och om du rör dig mot dina mål under behandlingens gång. Du får fylla i formuläret i början av kontakten och därefter följer vi utvecklingen med hjälp av det. 

Vad är evidens?

Att utvärdera psykoterapi vetenskapligt är ett sätt att se metoden faktiskt har effekt. För att en metod ska kunna kallas evidensbaserad ska den ha visats sig ha effekt även i vetenskapliga och kontrollerade studier. En fördel med detta är att det innebär en trygghet både för klienten och behandlaren. I det fall som det är möjligt använder jag i första hand den publicerade behandlingsmanual som har bäst stöd i forskning.

© Copyright Psykolog Erik Strömbäck - Behandling som fungerar