Bakgrund

Jag har arbetat som psykolog sedan 2011. I mitt yrke och utbildningar har jag specialiserat mig inom KBT eftersom det är den metod som har bäst effekt för de flesta psykiska besvär. Sedan 2019 är jag förutom psykolog även specialistpsykolog och även legitimerad psykoterapeut inom KBT. 

Genom mitt yrkesliv har jag utvecklat ett stort engagemang för patientens rätt att få tillgång till vård som faktiskt fungerar, vilket tyvärr inte alltid är fallet. I mina utbildningar har jag deltagit i forskning om mål i psykoterapi. Här kan du läsa artikel där jag blir intervjuad om min forskning i tidskriften Modern psykologi

Sedan våren 2020 driver jag min egna mottagning hos Beteendeterapeuterna i centrala Stockholm. Här erbjuder jag individuell behandling till vuxna, handledning till kollegor och utbildningar framför allt inom ätstörningar. Innan jag utbildade mig till psykolog studerade jag genusvetenskap, inom vilket jag har en fil kand. 

Arbetslivserfarenhet

Strömbäck psykologi AB, 2020 - nuvarande

Sedan maj -20 driver jag min egna mottagning, främst med behandlingsuppdrag inom ätstörningar och primärvård. Jag sitter på Kammakargatan 62 i centrala Stockholm tillsammans med Beteendeterapeuterna Stockholm. 

Stockholms centrum för ätstörningar, 2018 – 2020

På SCÄ arbetade jag som psykolog med behandling av vuxna. Här var jag även med att driva utvecklingen av metoden CBT-E som är en evidensbaserad behandling för ätstörningar. Jag utbildade även personal i metoden.

WeMind specialistpsykiatri, 2016 – 2018

På Wemind arbetade jag som psykolog under två år med komplexa fall av ångest och depression. Jag sökte mig till mottagningen eftersom jag märkte att det var en psykiatrisk mottagning där patienter ofta fått bra hjälp. Här fick jag bra träning i att arbeta manualbaserat med KBT, inte minst tack vare alla duktiga kollegor. Under mina två år på Wemind började också ett personligt engagemang för patienters behov och intresse för att utveckla psykiatrin växa till liv.

Stuvsta vårdcentral, 2011 – 2016

På vårdcentralen behandlade jag ett stort antal patienter med bland annat ångest-, sömn- och stressrelaterade besvär. Som psykolog på en vårdcentral blir man väldigt bred i sitt kunnande och jag uppskattade även att bli en trygg person för patienterna att kunna kontakta och återkomma till. Efter fem år kände jag ett behov att specialisera mig och förbättra mina färdigheter i manualbaserad KBT och sökte mig till Wemind. 

Studier

Psykoterapeutprogrammet inom KBT/Specialist i klinisk psykologi

Stockholms universitet, examen 2019.

Psykologprogrammet

Örebro universitet, examen 2010.

Fil. Kand. Genusvetenskap

Malmö Högskola 2005.

Yrkesmässiga vidareutbildningar

Schematerapi Modul A-C, Kognitiva institutet, 2015. 

15-metoden, MI+KBT-behandling för alkoholberoende, Riddargatan 1, 2014.


© Copyright Psykolog Erik Strömbäck - Behandling som fungerar