Vad är KBT?

En KBT-behandling kan vanligtvis delas in i tre olika faser

Bedömningsfas
Här kartlägger vi tillsammans problemet och vad som gör att du inte har tagit dig vidare på egen hand. Vi kommer att undersöka tidigare erfarenheter i livet som kan ge ledtrådar till detta och gå igenom vad du hittills har provat för att hantera dina svårigheter. Inte sällan handlar psykiskt illabefinnande om att man har hamnat i negativa spiraler, och i den här fasen ska vi försöka förstå vad din negativa spiral består av. I KBT strävar vi efter att jag som terapeut och du som klient är överens om vad som faktiskt problemet. I denna fas undersöker vi också vad du vill få ut av behandlingen och kommer överens om lämpliga mål. Bedömningsfasen pågår vanligtvis i 1-3 sessioner. 


Förändringsfas
I denna fas hjälper jag dig att prova nya saker för att ta dig ur din negativa spiral. Det kan vara saker som du upplever som oerhört skrämmande innan, så vi behöver vara överens om en plan som kan ge effekt men samtidigt inte är för krävande. Förändringen sker både i sessionen där vi gör övningar tillsammans och mellan sessionerna i form av hemuppgifter. Varje session avslutas med att vi kommer överens om vad som ska vara ditt nästa steg. I takt med att du klarar nya saker brukar en ny energi uppstå och det är inte alltid så omöjligt som man kanske trodde innan. Övningarna är givetvis alltid frivilliga och du vet alltid vad nästa steg är. Beroende på problemområde kan denna fas olika lång, men vanligtvis fem-tio sessioner.


Avslutningsfas
Här summerar vi behandlingen och gör en framtidsplan tillsammans. Det tar vanligtvis 1-2 sessioner.


Uppföljning
Efter ca ett halvår brukar det vara bra med en ett uppföljande samtal där vi kan se hur det har gått med din framtidsplan. Ibland behöver man ett par extra sessioner, vilket då kallas för boostersesssioner. 

© Copyright Psykolog Erik Strömbäck - Behandling som fungerar